Årsmöte 26 mars 2018

Årsmötet kommer att äga rum på vår lokal, Nils Ahlins gatan 21a i Ystad måndagen den 26 mars.