373 personer blev hjälpta under 2017 av vår brottsoffer och kvinnojour, våra vittnesstöd träffade 769 personer vid Ystads Tingsrätt

56 personer från Simrishamn, 65 personer från Sjöbo, 119 personer Ystad, 33 personer från Tomelilla och 56 personer från Skurup har vi varit i kontakt med under 2017 via vår jour.

Fördelningen var 289 kvinnor och 84 män. På vårt kansli tog vi emot 33 kvinnor, många med barn för stärkande samtal. Vi hade två kvinnor och ett barn under året boende i vårt skydde boende. Vi erbjuder hjälpsökande förutom hjälp med alla förekommande uppgifter så som myndighetskontakt och sjukhusbesök även samtalsstöd av utbildad samtalsterapeut.

Varje år summerar vi statistiken och varje år tänker jag på hur kommer det sig att en volontär organisation som vi skall utföra socialt arbete men ändå behöver ansöka om och om igen de pengar kommunerna har reserverat till föreningar i form av föreningsbidragt- och så här har vi haft i många många år. Föreningen grundades 1991.

Ja, systemet är som det är och det finns många goda krafter tillsammans med oss som driver på för en förändring, så jag vill tror att det sker en förändring. Tills dess, vill jag tacka sydöstra Skånes fem kommuner som vi är verksamma i att de solidariskt bidrar årligen. För de medlen kan vi ha en och en halv anställd personal; en verksamhetschef och en kvinnofridssamordnare. Vi kan skriva ansökningar och tack vare pengar vi får beviljat från till exempel Socialstyrelsen kan vi genomföra viktiga projekt så som Mitt Liv Mina Val, komma ut till arbetsplatser, skolor och organisationer och föreläsa samt arrangera större evenemang så som 8 mars och 25 november som är FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.  Susanna Udvardi, verksamhetschef Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren i sydöstra Skåne