Det borde vara självklart att jag får älska vem jag vill

Så är det inte för hundratusentals ungdomar i dag i Sverige.

Under 2017 har vår jour träffat många ungdomar i sydöstra Skåne genom projektet Mitt Liv Mina Val.  Vi är halvvägs genom projektet och vi ser att utsattheten bland de ungdomar vi träffar överensstämmer med de undersökningar och den statistik som finns. Enligt Socialstyrelsen är det runt 70 000 unga människor som lever i vårt land med begränsningar relaterade till HRV och enligt experter är den siffran mycket högre, närmare 240 000 ungdomar.