Vardagsdiskrimineringen av kvinnor fortsätter – tills vi inte har samma lön för samma arbete

Ny rapport som har tagits fram av expertnätverket Lönelotsarna har studerat löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken i både privat och offentlig sektor. I 281 av de 366 studerade yrkena tjänar män mer än kvinnor. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder och allra störst är löneskillnaderna i yrken som kräver längre utbildning. Vi kan konstatera att vardagsdiskrimineringen av kvinnor fortsätter.