Kvinnors rätt till sin egen kropp och frihet

Vår jour var medarrangör i ett seminarium tillsammans med GAPF och VHEK  i Almedalen. Sveriges främsta inom hedersrelaterat våld deltog i panelen bl.a. Sara Mohammad, Amineh Kakabaveh, Åsa Regnér, Carin Götblad och vår verksamhetschef Susanna Udvardi. Att i dag  i Sverige finns moralpoliser som bevakar kvinnors sexualitet, som behandlar kvinnor och flickor som 2:a klassens medborgare har många varnat om länge. Samtliga i panelen var överens om att det  är oacceptabelt och att det måste sättas stopp för. I debatten poängterades att kunskap är A och O och att vi behöver snabbare identifiera misstänkta hedersmotiv och förstå den. Vår jour lyfte fram vikten av att civilsamhället, politiken och myndigheterna har ett gemensamt ansvar.