Mitt liv – Mina val

Vår jour har under många år kommit i kontakt med våld som utförs i hederns namn. Under 2016 genomförde vi ett projekt med fokus på nyanlända ungdomar från 16 år och uppåt. Vår samlade erfarenhet blev att det behövs en kunskapshöjning inom grundläggande rättigheter och skyldigheter bland ungdomarna och personalen som möter dessa ungdomar behöver ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld (HRV).

Under våren 2017 startade vår jour ett projekt som finansieras av Socialstyrelsen mot hedersrelaterat våld; Mitt liv-Mina val. Projektet vänder sig till gymnasieungdomar och genomförs under 2017-18. Vi har sammankallat en samverkansgrupp som bidrar till att utveckla projektet som består av deltagare från socialen, ungdomsmottagningar, polisen och andra organisationer i sydöstra Skåne.

Är du intresserad av projektet, kontakta Angelica på [email protected]