Normkritik sexualitet och våld vid Almedalen

Åsa Regnér (S), Robert Hannah (L) och Emil Broberg (V) betonade vikten av att involvera män i jämställdhetsarbete och menade att politiken spelar stor roll.

–Politiska beslut inom jämställhet är avgörande, det har vi sett i historien kring exempelvis abort och särbeskattning. Ett annat bra exempel är sexköpslagen. Lagen var radikal men har nu starkt stöd.

”Det är jobbiga diskussioner det handlar om, men vi behöver ta dessa beslut”

Beslut kring normkritik och sexualundervisning i skolan, samtycke, hedersrelaterat våld, kvinnors och transpersoners situation i asylboenden och mäns våld mot kvinnor var återkommande frågor som de var ovanligt överens om.