Ställ Dig Jämställd

Ställ Dig Jämställd har som syfte att hjälpa ungdomar att bli mer delaktiga i samhället genom att få information om vilka rättigheter och skyldigheter de har. Vi vill stärka varje enskilde individ, så att de skall kunna forma och bestämma över sina liv. Vi kommer att diskutera värderingar och normer och tillhörighet i flera kulturer. Vi vill på detta sätt stärka ungdomarna att välja sina egna liv, bli medvetna om  sina rättigheter och skyldigheter. Genom att informera om att det är inte tillåtet i Sverige att förtrycka p.g.a. kön eller sexuell läggning etnicitet eller på grund av så kallad heder. Vi vill synliggöra jämställdhet, normer och oskrivna regler för att diskutera och ge redskap till unga människor för att kunna leva ett liv utan våld, som är ett mänsklig rättighet.