Elisabeth Massi Fritz

Kvinnor och flickor över hela världen utsätts för övergrepp och kränkningar av män, av alla ursprung, just för att de är kvinnor eller flickor.

Det är ett globalt problem med den gemensamma nämnaren att förövarna är män – säger Elisabeth Massi Fritz i en intervju 19 januari 2016 till Expressen.

Som kvinna förväntas du acceptera och med en axelryckning avfärda och förminska när män tafsar och sexuellt ofredar dig. Det är vardagsmat som många kvinnor utsätts för och lär sig se som en normal del av livet.  Arbetet mot mäns våld mot kvinnor måste prioriteras. Samhället måste visa nolltolerans mot dessa brott. Straffen måste skärpas, oavsett vem som förövaren är.